ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PLENARNE KWIECIEŃ 2018

2018-04-05

Zarząd Oddziału OSPSBHP w Lesznie zaprasza członków na zebranie, które odbędzie się dnia 26. 04. 2018r. o godzinie 10.00 w sali Cechu Rzemiosł Różnych (II p.) w Rawiczu, ul. Wojska Polskiego 25.

Przewidziany jest następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie – prezes Zarządu  Oddziału OSPSBHP kol. Ryszard Łubniewski.
  2. Wystąpienie okolicznościowe z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy – prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP kol. Ryszard Łubniewski.
  3.  Urządzenia poddozorowe i komentarz do rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – Państwowy Inspektor Pracy Pan Piotr Andrzejewski.
  4. RODO – omówienie zasad stosowania ochrony danych osobowych m. in. przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy – wiceprezes Zarządu Oddziału OSPS BHP kol. Katarzyna Wieczorek Dubska.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie spotkania.

Ze względu na wagę zagadnienia proszę o uczestnictwo pracownika służby bhp w powyższej naradzie.

Udział należy zgłosić do dnia 25. 04. 2018 r., godz. 14.00.

- telefonicznie – nr tel. 602 517 681,  e-mail: lubnierys@wp.pl

Z poważaniem: Prezes Oddziału OSPS BHP Ryszard Łubniewski