ZAPROSZENIE

2018-06-11

Zarząd Oddziału OSPSBHP w Lesznie zaprasza członków na zebranie, które odbędzie się dnia 21. 06. 2018 r.

o godzinie 10.00 w sali METALPLAST S.A.  w Lesznie, ul. Magazynowa 4.

 

Przewidziany jest następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie – prezes Zarządu  Oddziału OSPSBHP kol. Ryszard Łubniewski..
  2.  Urządzenia poddozorowe – Państwowy Inspektor Pracy Pan Szymon Andrzejczak.
  3. Zmiany w Kodeksie pracy – Państwowa Inspekcja Pracy.
  4. Dyskusja.
  5. Przerwa
  6. RODO – omówienie zasad stosowania ochrony danych osobowych  przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (sytuacja prawna po 25. 05. 2018 r.) –  wiceprezes Zarządu Oddziału OSPS BHP kol. Katarzyna Wieczorek Dubska.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie spotkania.

Ze względu na wagę zagadnienia proszę o uczestnictwo pracownika służby bhp w powyższej naradzie.

Udział należy zgłosić do dnia 20. 06. 2018 r., godz. 10.00 do sekretarz Zarządu kol. Doroty Janowskiej

- telefonicznie – nr tel. 607 350 507

- e-mail: djanowska@op.pl