TERMINY SPOTKAŃ

Planowane  terminy spotkań plenarnych: 

07. 02. 2019r. -  godzina 10:00, Sala Metalplastu, Leszno, ul. Magazynowa 4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału OSPSBHP