EKSPOZYCJA PRACOWNIKÓW NA SZKODLIWE CZYNNIKI REPROTOKSYCZNE W ŚRODOWISKU PRACY,

„EKSPOZYCJA PRACOWNIKÓW NA SZKODLIWE CZYNNIKI REPROTOKSYCZNE W ŚRODOWISKU PRACY”, która odbędzie się 22 marca 2023 r. o godzinie 11:00, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, serdecznie zachęcamy do udziału


PROGRAM
Konferencja odbędzie się 22 marca 2023 r. o godzinie 11:00
11.00 Otwarcie konferencji Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy Paweł Ciemny, p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu


11.15 Substancje reprotoksyczne - nowe wyzwania w środowisku pracy prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi


12.00 Substancje reprotoksyczne – ograniczenia, zakazy i zezwolenia na podstawie założeń rozporządzenia REACH i CLP Marek Duszyński, Kierownik Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu


12.30 Przerwa kawowa


13.00 Substancje działające szkodliwie na rozrodczość – zagrożenia dla zdrowia pracowników. Program kontrolno-prewencyjny Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Eliza El Manouri, Starszy Inspektor Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu


13.30 Dobre praktyki w Volkswagen Poznań. Organizacja i zarządzanie substancjami chemicznymi pod kątem BHP. Nadzór medycyny pracy i proces zatwierdzania nowych substancji chemicznych Sławomir Wichniarz, Kierownik Działu BHP Volkswagen Poznań Dorota Niedbalska, Kierownik Działu Ochrony Zdrowia Volkswagen Poznań


14.10 Panel dyskusyjny Prelegenci i zaproszeni goście


14.45 Zakończenie konferencji

 

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniuserd ecznie zaprasza

na konferencję Potwierdzenie obecności proszę przesyłać do dnia 17.03.2023 r. e -mail: rejestracja@poznan.pip.gov.pl, tel. 61 628 40 75