Jubileusz 30 - lecia OSPS BHP

W dniu 27 stycznia 2023 r. w Sali Konferencyjnej Hotelu ARCHE Krakowska w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 30 - lecia OSPS BHP.


Po okolicznościowym wystąpieniu Pani Elżbiety Bożejewicz - Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP nastąpiła prezentacja filmowa historii OSPS BHP. W trakcie jubileuszu wystąpili również goście oraz przedstawiciele : Rady Ochrony Pracy, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Reprezentatywne Organizacje Związkowe, Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, Wyższego Urzędu Górniczego, Głównego Instytutu Górnictwa, Partnerów Wspierających.
Po wystąpieniu nastąpiło wręczenie odznaczeń oraz statuetek okolicznościowych:
• Wręczenie Honorowej Odznaki za Zasługi dla Rozwoju OSPS BHP oraz dyplomów uznania
• Wręczenie statuetek dla wyróżniających się oddziałów
• Wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Służba BHP – najlepszy doradca pracodawcy.