KONFERENCJA BHP dla członków Oddziału

Zarząd Oddziału OSPS BHP w Lesznie wraz z Kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie zapraszają na Konferencję BHP, która odbędzie się dnia 23.03.2023r. o godz. 11:00 w sali restauracji „ORLIK” Leszno - Zaborowo, ul. Górowska 49.


Program Konferencji BHP:

I. Otwarcie – Dorota Janowska – Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP Leszno.

  1. „Nowe zasady kontroli trzeźwości pracowników”

– prowadzący mł. Inspektor pracy Agnieszka Bartkowiak - Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Lesznie

  1. „Zmiany przepisów dotyczących pracy zdalnej”

– prowadzący st. Inspektor pracy Alina Suwiczak – Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Lesznie

  1. „Organizacja obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”

–  prowadzący p.o. kierownika Oddziału PIP w Lesznie Arkadiusz Jaraczewski

  1. „Zmiany przepisów dotyczących kart charakterystyki substancji/mieszanin

– prowadzący Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie Sekcja Higieny Pracy 

II. Dyskusja.

III. Zakończenie – podsumowanie.