Podziękowania za współpracę w ramach WSOZZ

W dniu 17 listopada 2021 r. w Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu odbyło się spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Poznaniu Pawłem Ciemnym.


W dniu 17 listopada odbyło się spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Poznaniu Pawłem Ciemnym, który złożył osobiste podziękowania za dotychczasową współpracę w ramach WSOZZ oraz zaprezentował zasady współdziałaniannowej inicjatywy jaką jest "Partnerstwo na rzecz ochrony pracy", którym podstawowym celem będzie propagowanie i popularyzowaniepraworządności i kultury bezpieczeństwa wśród pracodawców i pracowników w Wielkopolsce.