Praca sezonową poza swoim krajem pochodzenia kampania informacyjna Europejskiego Urzędu ds. Pracy

Zwiększa się liczba osób podejmujących pracę sezonową poza swoim krajem pochodzenia. Pracownicy sezonowi bywają bardziej narażeni na zmiany na rynku pracy i często nie są świadomi swoich praw i obowiązków.


W związku z czym Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) podjął kampanię informacyjną pod nazwą „Prawa przez cały rok”, która zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi na potrzeby kampanii: EURES Polska | Sieć europejskich ofert pracy - Czy chcesz zatrudnić pracownika lub znaleźć pracę w Europie? (praca.gov.pl).