Spotkanie plenarne Leszczyńskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP

Spotkanie plenarne Oddziału zaplanowane na dzień 08. 12. 2022 r. godz. 10.00. Szczegóły dotyczące spotkania zostaną przekazane w terminie późniejszym.