Walne zebranie Oddziału

W dniu 28.02.2023r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Ogólnopolskiego. Podczas obrad dokonano wyboru Zarządu oddziału OSPSBHP na nową kadencję. Wybrano również delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zaplanowany na 19 maja 2023 r. w Iławie, gdzie zostaną wybrane nowe władze Zarządu Głównego OSPS BHP.


W dniu 28 lutego 2023 r. odbyło  się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP – Oddział w Lesznie.