Konferencja Oddziału Leszno

Zarząd Oddziału OSPS BHP w Lesznie wraz z Kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie zapraszają na Konferencję BHP, która odbędzie się dnia 29.02.2024r. o godz. 11:00 w sali restauracji „ORLIK” Leszno - Zaborowo, ul. Górowska 49. Program Konferencji BHP: I. Otwarcie – Dorota Janowska – Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP Leszno. 1. „Transport wewnętrzny na budowie z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy przy obsłudze żurawi”. prowadzący: Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Leszno 2. „Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w 2024r.” prowadzący: Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Leszno 3. „Sprzęt do prac szczególnie niebezpiecznych, szkolenia i przeglądy”. prowadzący: Dariusz Skrzypczak SUNDOOR TECH Sp. z o.o. Oddział Poznań II. Sprawozdanie z działalności Oddziału za 2023r. III. Informacja z posiedzenia RADY STOWARZYSZENIA OSPS BHP. IV. Plan pracy Oddziału na 2024r. V. Dyskusja. VI. Zakończenie.