Spotkanie plenarne OSPSBHP Leszno

Zarząd Oddziału OSPS BHP w Lesznie wraz z Kierownictwem Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie zapraszają na naradę, która odbędzie się dnia 17 marca 2022 r. o godz. 10.00 w Sali restauracji „ORLI K" Leszno – Zaborowo, ul. Górowska 49.


Przewidziany jest następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie Ryszard Łubniewski — Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP w Lesznie.
  2. Mediacje — cel, korzyści — Kol. mec. Katarzyna Wieczorek-Dubska, Wiceprezes

                      Zarządu Oddziału OSPS BHP.

  1. Ocena narażenia i ryzyka zawodowego w warunkach występowania w środowisku

                      pracy czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub

                      mutagennym oraz wirusa SARS-Cov-2 aktualne przepisy — Pan Tomasz Majewski

                      Inspektor pracy.

  1. Współdziałanie pracodawców, koordynator ds. bhp — Pan Michał Jurga - Starszy

                      Inspektor pracy, specjalista.

  1. Działania prewencyjne na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w 2022 r.

          Pan Arkadiusz Jaraczewski Kierownik Oddziału PIP w Lesznie.

  1. Zakończenie spotkania — podsumowanie.
  2.  

Zgłoszenie udziału obowiązkowe do dnia 15. 03. 2022 r. do Kol. sekretarz Doroty

Janowskiej na nr tel. : 607 350 507 lub e-maili djanowska@op.pl.

 

UWAGA !! Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarne proszę o zabranie maseczek.