W dniu 01.10.2021 r. w sali konferencyjnej MANN + HUMMEL FT POLAND Sp. z o. o odbyła się narada zorganizowana przez Zarząd Oddziału OSPSBHP wraz z Państwową inspekcją Pracy w Lesznie.


W dniu 01.10.2021 r. w sali konferencyjnej MANN + HUMMEL FT POLAND Sp. z o. o odbyła się narada zorganizowana przez Zarząd Oddziału OSPSBHP wraz z Państwową inspekcją Pracy w Lesznie. 

Wprowadzenie dotyczące wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy poprowadził Pan Arkadiusz Jaraczewski Kierownik

Oddziału Państwowej inspekcji Pracy w Lesznie.

 

Podczas narady poruszono kwiestie dotyczące:

- Bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych — Pan Michał Jurga St.Inspektor Pracy - Specjalista.

- Uprawnienień do obsługi wózków jezdniowych według obowiązującego stanu prawnego —Pan Adam Grzempozyńskr St. Inspektor Pracy — Główny specjalista

- Prawo pracy, BHP w czasie pandemii Covid-19 — Pan Szymon Andrzejczak — Nadinspektor Pracy.