Zarząd OSPS BHP wraz z Państwową Inspekcją Pracy w Lesznie zaprasza na naradę.

Narada odbędzie się dnia 01.10.2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej MANN + HUMMEL FT POLAND Sp. z o. o. (dawny WIX FILTRON) w Gostyniu, ul. Wrocławska 145(pierwszy zjazd na rondzie przy wylocie z Gostynia w kierunku Rawicza).

 

Przewidziany jest następujący porządek zebrania:

1. Otwarcie Ryszard Łubniewski Prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP.

2. Wprowadzenie dotyczące wybranych zagadnień Pan Arkadiusz Jaraczewski Kierownik Oddziału Państwowej inspekcji Pracy w Lesznie.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi wieżowych — Pan Michał Jurga St. Inspektor Pracy - Specjalista.

4, Uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych według obowiązującego stanu prawnego — Pan Adam Grzempozyńskr St. Inspektor Pracy — Główny specjalista

5. Prawo pracy, BHP w czasie pandemii Covid-19 — Pan Szymon Andrzejczak —Nadinspektor Pracy.

6. Zgłaszanie i kwalifikacja zdarzeń wypadkovvrych ( wybrane problemy) — Pan Arkadiusz Jaraczewski Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie.

7. Informacje bieżące — Zarząd OSPSBHP.

8. Zakończenie spotkania.

 

 

Oczekujemy na zgłoszenie udziału do dnia 29. 09. 2021 r., kol. Sekretarz Dorota Janowska

email: ospsbhpleszno@gmail.com

 

UWAGA ! Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego — proszę o zabranie masczek.